7 najčastejších otázok našich klientov – 2. časť

Väčšina ľudí za nami prichádza s rovnakými alebo veľmi podobnými otázkami. Prvú časť nájdete v tomto odkaze: https://kaolpro.sk/7-najcastejsich-otazok-nasich-klientov/ , toto je pokračovanie.

 1. Po akom čase od vyhlásenia osobného bankrotu dostanem úver/pôžičku?
 • Po osobnom bankrote Vám banka môže, ale nemusí poskytnúť úver. Je na rozhodnutí banky, či Vám úver poskytne. Predovšetkým si musíte uvedomiť, že už malé omeškanie so splácaním predchádzajúcich úverov môže byť dôvodom na zamietnutie nového úveru. Máme klientov, ktorým banka úver po oddlžení schválila a aj takých, ktorým úver zamietla.

2. Som zamestnaná, môžem vyhlásiť osobný bankrot?

 • Áno, osobný bankrot môže vyhlásiť zamestnanec, nezamestnaný, dôchodca aj podnikateľ.

3. Môžem po vyhlásení osobného bankrotu pokračovať v podnikaní?

 • Áno, po vyhlásení osobného bankrotu môžete pokračovať v podnikateľskej činnosti. Odporúčam pravidelne platiť odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, aby ste sa nanovo nezadlžili.

4. Banka vyhlásila dražbu na môj dom, môžem vyhlásiť osobný bankrot?

 • Áno, môžete vyhlásiť osobný bankrot. Nehnuteľnosť sa predá aj v dražbe aj pri bankrote, ale je v tom rozdiel:

Dražba – po predaji nehnuteľnosti môžu zostať ďalšie dlhy, ktoré budete musieť zaplatiť.

Bankrot – po predaji nehnuteľnosti sa od ostatných dlhov oddlžíte.

5. Chcem vyhlásiť osobný bankrot, ale nechcem prísť o majetok – byt, auto a pod.

 • Pri oddlžení formou konkurzu – osobný bankrot sa majetok predá, to je základné pravidlo osobného bankrotu. Keď si chcete ponechať majetok, máte niekoľko možností:
 1. dohodnúť sa s veriteľmi na splátkach a dlhy splatiť
 2. riešiť oddlženie formou splátkového kalendára – časť dlhov splatíte
 3. časť majetku predať a vyplatiť dlhy

6. Ja som už vyhlásil osobný bankrot v roku 2020, môžem zase?

 • Nie, osobný bankrot môžete vyhlásiť len raz za 10 rokov.

7. Pracujem v Nemecku, môžem vyhlásiť osobný bankrot?

 • Nie, nespĺňate podmienku Centra záujmov na Slovensku – prevažnú časť roka musíte byť na Slovensku.

Keď sa potrebujete poradiť, či je pre Vás osobný bankrot vhodným riešením, vypíšte formulár nižšie, radi Vám pomôžeme.