Osobný bankrot aj keď v podvedomí rezonuje ako niečo veľmi negatívne.

Ako úplné finančné dno, je to len hovorový výraz pre oddlženie. Je to zákonom upravený a riadený proces, ktorým sa fyzická osoba podnikateľ aj ne-podnikateľ môže zbaviť svojich dlhov.

Chcem sa poradiť

Aj keď Slovensko pozná osobný bankrot už od roku 2006, stále ide o novinku. Od marca 2017 je platná nová právna úprava, ktorá sa stala dostupnejšou pre širšiu verejnosť. Ministerstvo spravodlivosti tak dalo druhú šancu tým, ktorí sa dostali do začarovaného kruhu dlhov a nevedia sa z neho vymotať. Po novom štát oddlží dlžníka od dlhov voči štátu, banke aj ne-bankovke.

Dlžník sa môže rozhodnúť, či si chce ponechať aspoň časť majetku- oddlženie formou splátkového kalendára alebo sa chce zbaviť dlhov formou konkurzu.

Nepostihnuteľná hodnota obydlia vo výške 10.000 € je vyplácaná mesačne po 250 € a slúži na zabezpečenie bývania.

Kto môže požiadať o osobný bankrot?
Požiadať o vyhlásenie osobného bankrotu môže každá fyzická osoba- podnikateľ aj ne podnikateľ, ak je voči nemu vedené aspoň jedno exekučné konanie. Okrem toho musí byť platobne neschopný- aspoň jeden peňažný záväzok po splatnosti 180 dní.